Historia
askaa19
2021-01-24 10:32:39
Napisz co spowodowało że zakon Krzyżacki był tak potężny i wpływał na losy wielu państw
Odpowiedź
Mika1357
2021-01-24 15:49:53

przeniesienie stolicy z wiednia do Malborka

Dodaj swoją odpowiedź