Historia
f0veN
2021-01-25 02:36:09
wymień i scharakteryzuj układ warszawski
Odpowiedź
Carolla02
2021-01-25 03:12:27

Warszawski Układ trwał od 1955 roku do 1991roku, nazwa oficjalna Układu warszawskiego brzmi Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej. To organizacja o charakterze sojuszu politycznego i wojskowego. Utworzony on został z inicjatywy ZSRR na podstawie Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, zawartego 14.V.1955 roku w Warszawie między Albanią, Bułgarią, Czechosłowacją, NRD, PRL, Rumunią, Węgrami i ZSRR. Utworzenie Układu Warszawskiego było podyktowane zamiarem ujednolicenia polityki zagranicznej i militarnej ZSRR i państw od niego uzależnionych oraz reakcją na powstanie NATO i zawarcie układów paryskich w 1954 roku, przewidujących remilitaryzację RFN.

Dodaj swoją odpowiedź