Historia
karola66551
2021-01-25 07:43:39
Główne hasła zawarte w: a)Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych b)Deklaracji Praw człowieka i obywatela c)Konstytucji 3 Maja
Odpowiedź
kasiniec2
2021-01-25 13:02:58

deklaracja praw człowieka i obywatela głosiła : - równość i wolność wszystkich obywateli - swoboda myśli i poglądów - prawo do własności - zniesienie podziału na stany - nietykalność osobista - źródłem wiedzy jest naród konstytucja 3 maja postanowienia : - wprowadzono monarchię konstytucyjną - zlikwidowano podział na Koronę i Litwę - zlikwidowano liberum veto, wolną elekcję i konfederację - wprowadzono dziedziczność tronu - wprowadzono trójpodział władzy deklaracja niepodległości USA zawierała : - prawo ludzi do równości, szczęścia i wolności - odłączenie się koloni amerykańskich od Anglii - utworzenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Piszę to po raz trzeci i jak dotąd nik się nie skarżył więc powinno być dobrze (mam tak napisane w zeszycie, pani na lekcji nam dyktowała) mam nadzieję, że pomogłam :)

Dodaj swoją odpowiedź