Historia
rembaz
2021-01-25 11:22:19
1. Wymień najważniejsze postacie II RP i opisz je ;) 2. Założenie Pakt Ribbentrop-Mołotow- opisz. 3. Opisz przyczyny, skutki i przebieg zamachu majowego 4. Opisz konstytucje: małą i kwietniową. ? 5. Ile było powstań śląskich. ?  6. Opisz szkolnictwo i naukę w II RP 7.Okoliczności odzyskania niepodległości- Opisz 8. Początki Polskiej niepodległości ?- Opisz LICZĘ NA POMOC DAM NAJ !!!! :)))
Odpowiedź
Johnny753
2021-01-25 17:19:21

1. Roman Dmowski - polski polityk, późniejszy minister spraw zagranicznych założyciel Narodowej Demokracji( endecji RN), delegat na konferencje w Paryżu 1919. Twórca koncepcji inkorporacyjnej Józef Piłsudski - polski polityk późniejszy Naczelnik państwa, pierwszy marszałek niepodległej II Rzeczypospolitej współzałożyciel PPS( Polskiej Partii Socjalistycznej), twórca koncepcji federacyjnej po przewrocie majowym w 1926 roku wprowadził system autorytarnym w którym był premierem Ignacy Jan Paderewski - polski kompozytor, polityk oprócz Dmowskiego drugi polski delegat na konferencje w Paryżu w 1919 sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych 2. Pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 rok Dokument o niegrasji między ZSSR a III Rzeszą a także porozumienie w sprawie rozbiorów krajów nadbałtycki(Łotwa, Estonia, Litwa,Finlandia,Polska) Łotwe,Estonie,Finladia staną w strefie wpływów Sowieckich a Polska podzielona na rzece Wiśle miedzy ZSSR a Niemcy,Litwa dla III rzeszy później nastąpiła wymiana w myśl której Litwa znalazła się w strefie wpływów Sowietów a Polska za to Niemcy dostali część wschodniej Lubelszczyzny i Mazowsza proszę o to 2

Dodaj swoją odpowiedź