Historia
raxoman
2021-01-25 14:26:49
Proszee o jak najszybsz odp. Daje naj. W ...... roku królem Polski został Kazimierz Jagiellończyk. Gdy założony w 1440 roku przez mieszczan i rycerzy państwa zakonnego ....................... wypowiedział Krzyżakom posłuszeństwo, król postanowił włączyć się do konfliktu. W ....... roku ogłosił wcielenie Prus do Korony . W wyniku tej decyzji doszło do wybuchu wojny ................................. , zakończonej odzyskaniem spornych ziem. Utworzono z nich Prusy ..................... Pozostała część państwa krzyżackego, zwana Prusami ...................  , stała sie lennem Polski.
Odpowiedź
Irek2105
2021-01-25 18:10:41

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Jagiello%C5%84czyk 

Dodaj swoją odpowiedź