Historia
stella953
2021-02-23 01:46:49
Jakie reformy przeprowadzili w Polsce królowie z dynastii Wazów ?
Odpowiedź
glut7777777
2021-02-23 02:31:29

podwyższenie podatków  zwiększenie liczby poborowych do wojska wprowadzenie dziedzicznosci tronu zniesienie liberum veto  reforma monetarna wzmocnieniewładzy wykonawczej w kraju wprowadzenie stałych podatków 

hilfe
2021-02-23 02:32:44

Królowie z dynastii Wazów próbowali dokonać reform ustrojowych zmierzajacych do usprawnienia trybu prac sejmowych,wprowadzić stałe podatki oraz wzmocnić władzę wykonawczą.Gdy Zygmunt III zaproponował,aby zobowiązać posłów do zakonczenia obrad podjęciem uchwały oraz utworzenia stałego wojska,odpowiedzią szlachty był buny.Magnateria ,aby umocnić swoją pozycję zawiązywala konfederację,aby osłabić władzę centralną.Jedną z przyczyn osłabienia państwa było zrywanie sejmu.To służylo interesom magnatów,poniewaz w ten sposób hamowali próby reform.

Dodaj swoją odpowiedź