Historia
Draco9
2021-02-23 08:36:49
Wymień najważniejsze postanowienia traktatu pokojowego podpisanego z Bułgarią w Neuilly. Plssssssssssss bardzo wązne jest to zadanie dam naj plis pomóżcie
Odpowiedź
Marotinka
2021-02-23 13:00:27

Kraje ententy podpisały porozumienie pokojowe z Bułgarią . Państwo to utraciło zachodnią Trację na rzecz Grecji , południową Dobrudżę musiało oddać Rumunii a niewielką część Macedonii miało przekazać Królestwu Serbów , Chorwatów i Słoweńców . Bułgarzy zostali również obarczeni raparacjami wojennymi

Dodaj swoją odpowiedź