Historia
dysk
2021-02-23 12:35:59
Co zrobił dla polski Kazimierz Wielki dla polski?
Odpowiedź
gimnazjalista1
2021-02-23 17:44:23

Przykłady działań / reform  Kazimierza Wielkiego : - założył Akademię Krakowską w 1364 roku - układ o sukcesji z Węgrami  z 1339 roku ( takie działanie zapewniło ciągłość na tronie Polskim) - wprowadził jednolity system zarządzania państwem  - została powołana rada królewska ( doradzała królowi)  - skodyfikowanie prawa  - powołanie Sądu Wyższego Prawa Niemieckiego  - za czasów Kazimierza Wielkiego wzmocniła się armia  - wprowadził zasadę "jednej monety w całym królestwie" --> jedna moneta grosz

pysia948
2021-02-23 17:45:38

Kazimierz Wielki znacznie poszerzył granice państwa,zjednoczył wszystkie wsie i miasta w jedno państwo, którym zarządzał,wzmocnił armię, założył Akademię Krakowską.

Dodaj swoją odpowiedź