Polski
Malutka2901
2021-02-23 16:07:49
Odmień prze przypadki (mianownik,dopełniacz,celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz) wybrany rzeczownik r.niejakiego
Odpowiedź
terka24
2021-02-23 18:02:59

m.dziecko d.dziecka c.dziecku b.dziecko n.z dzieckiem m.o dziecku w.dziecko

kasia1980
2021-02-23 18:04:14

Mianownik (kto?co?) dziecko Dopełniacz (kogo?czego? nie ma) dziecka Celownik (komu?czemu? się przyglądam) dziecku Biernik (kogo?co? widzę) dziecko Narzędnik (z kim?z czym? idę) z dzieckiem Miejscownik (o kim?o czym? mówię) o dziecku Wołacz (o!) dziecko

Dodaj swoją odpowiedź