Historia
natalia12345679
2021-02-23 20:27:29
Polityka zagraniczna Włoch w przededniu drugiej wojny światowej.
Odpowiedź
facio1
2021-02-24 01:18:55

Od 1922 roku Włochy rządzone były przez faszystowski rząd Benita Mussoliniego. Zachowując początkowo pozory demokracji parlamentarnej, dążył jednak do wprowadzanej stopniowo dyktatury. Do 1926 roku Mussolini otrzymał niemal nieograniczoną władzę, przyjmując tytuł Duce. Niemcy, przewidując dla Włoch rolę czynnika wiążącego siły państw zachodnich na obszarze śródziemnomorskim, dążyli do wojny z Polską. Całkowicie zaskakując sojusznika przygotowali i podpisali pakt ze Związkiem Radzieckim.Po agresji Niemiec na Polskę 1 września 1939 roku, Mussolini próbował początkowo prowadzić mediację pomiędzy III Rzeszą a Francją i Wielką Brytanią, proponując utrzymanie pokoju kosztem ustępstw wobec Niemiec. Po fiasku tej inicjatywy zdecydował się zająć pozycję strony nie biorącej udziału w wojnie. Tymczasem Niemcy odnosili same sukcesy: po upadku Polski zajęte zostały Dania i Norwegia a 10 maja 1940 roku zaatakowana Francja. Po załamaniu się frontu i ewakuacji Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego z Dunkierki (operacja Dynamo) Mussolini postanowił przystąpić do działań, aby osiągnąć jak najwięcej korzyści z upadku Francji. 10 czerwca 1940 roku, przemawiając z balkonu Palazzo Venezia w Rzymie, Mussolini ogłosił, że Włochy wypowiedziały wojnę Francji i Wielkiej Brytanii.

Dodaj swoją odpowiedź