Biologia
rafiles
2021-02-23 20:34:19
Oceń prawdziwość każdego z poniższych zdań. Wskaż P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.  I.Do dwunastnicy uchodzi przewód z żółcią i sokiem trzustkowym. P / FII.Komórki wytwarzające kwas solny występują w mięśniówce ściany żołądka. P / FIII.Zadaniem żółci jest zwiększenie powierzchni kontaktu tłuszczów z enzymami, które je trawią. P / FIV.Powierzchnia ściany dwunastnicy jest zwiększona o dużą ilość występujących w niej kosmków jelitowych.P / F
Odpowiedź
superawesome
2021-02-23 23:29:28

I.Do dwunastnicy uchodzi przewód z żółcią i sokiem trzustkowym. P / F II.Komórki wytwarzające kwas solny występują w mięśniówce ściany żołądka. P / F III.Zadaniem żółci jest zwiększenie powierzchni kontaktu tłuszczów z enzymami, które je trawią. P / F IV.Powierzchnia ściany dwunastnicy jest zwiększona o dużą ilość występujących w niej kosmków jelitowych.P / F

Dodaj swoją odpowiedź