Historia
rafalzak1996
2021-02-23 21:42:39
1. uzupełnij zdania.  Rzym położony był w środkowej części Półwyspu.............. nad rzeką............................ . Mieszkańcy Rzymu należeli do ludów zwanych................................ Na północ od nich mieszkali......................, którzy stworzyli rozwiniętą cywilizację. Legendarny początek Rzymu przypada na............ rok p.n.e Początkowo ustrojem Rzymu była................... Na początek VI wieku p.n.e. Rzymianie utworzyli.......................... . 2.Napisz, jakie zwierzę, i dlaczego właśnie ono, jest symbolem starożytnego Rzymu. ......................................................................................................................... 3. Porównaj położenie geograficzne i warunki naturalne Hellady i starożytnego Rzymu. Podaj jedno podobieństwo i jedną różnice. Podobieństwo....... Różnice............... 4. Porównaj demokrację ateńską i republikę rzymską. Podaj dwie cechy wspólne oraz dwie różnice. Cechy wspólne: 1.... 2..... Różnice. 1....... 2..... 5. Wyjaśnij znaczenia: Patrycjusze............. plebejusze............ augurowie............ 6.Wymień 3 najważniejsze instytucje sprawowania władzy w republice rzymskiej. 7. Uzupełnij tabelę dotyczącą zasad funkcjonowania urzędów  Nazwa zasady........................................... Na czym polegała zasada................................... 8. Wyjaśnij znaczenia wymienionych terminów dla Rzymian oraz dla nas. Posłuż się słownikiem wyrazów obcych lub innych źródeł informacji. Dla rzymian: Konsul...... Cenzor............ Trybun............... Dla nas: Konsul...... Cenzor........... Trybun..............
Odpowiedź
Koksterier
2021-02-24 01:14:26

Pół. Apeniński nad rzeką Tyber. Potomkowie trojańczyka Eneasza. Początek Rzymu 753 r. p.n.e. Zwierze Rzymu: wilczyca, bo wg mitologii ona ocaliła założyciela Rzymu, Romolusa.

Dodaj swoją odpowiedź