Matematyka
9978007
2017-06-22 11:12:09
e) Oblicz iloczyn: 35 • 27; 48 • 31. Licz głośno. Na jakim wzorze opiera się rachunek?
Odpowiedź
alfred13
2017-06-22 12:17:46

35 * 27 = (30+5)*(20+7)= 30*20 + 30*7 + 5*20 + 5*7 = 600 + 210 + 100 + 35 = 945 48 * 31 = (50-2)*(30+1) = 50*30 + 50*1 - 2*30 - 2*1 =  1550 - 60 - 2 = 1550 - 50 - 12 = 1500-12 = 1488 Prawo rozdzielnosci mnozenia wzgledem dodawania/odejmowania.

ewelcia406
2017-06-22 12:19:01

35·27 = (30+5)·(20+7) = 600+210+100+35 = 945 48·31 = (40+8)·(30+1) = 1200+40+240+8 = 1488 Rachunek opiera się na wzorze:                                                        (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd

Dodaj swoją odpowiedź