Historia
bomamświra
2021-04-07 22:53:09
Czy Aleksander Wielkopolski vył patriotą czy zdrajcą? Napisz w 10 zdaniach. Będzie naj ;3
Odpowiedź
filipka
2021-04-08 01:20:41

Aleksander Wielopolski moim zdaniem był patriotą, ponieważ: - w czasie powstania listopadowego należał do członków Towarzystwa Obywatelskiego, którzy bronili konstytucji Królestwa Polskiego.  - w liście otwartym do księcia Metternicha jako polski szlachcic oskarżał austriacką biurokrację o wybuch powstania.  - deklarował się jako zwolennik współpracy z Rosją przeciwko "germanom".  -  utworzył stronnictwo konserwatywne w Galicji, zniósł Delegacje Miejską, rozwiązał Towarzystwo Rolnicze.  - otworzył Szkołę Główną w Warszawie, nadając jej status uczelni wyższej, doprowadził do zniesienia pańszczyzny i przywrócenia samorządów lokalnych. Nie uważam, że jest zdrajcą, ponieważ jego bliskie stosunki z Rosją miały na celu tylko dobro Polaków. Proszę :))

Dodaj swoją odpowiedź