Historia
natiklaudia
2021-04-08 04:41:39
wyjaśnij znaczenie pojęć religia obywatelska- tragedia - Geruzja-
Odpowiedź
Ola0191
2021-04-08 11:00:35

Religia obywatelska - jest to religia która panowała i panuje na danym terenie od wielu lat. Jest kontynuacją starszych wierzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Geruzja - Rada starszych w starożytnej Sparcie. W jej skład wchodziło dwóch królów, oraz 28 starszych obywateli Tragedia - utwór dramatyczny, w którym ośrodkiem akcji jest konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi, czyli tragizm. (losy bohaterów zależą od siły wyższej)

Dodaj swoją odpowiedź