Geografia
grzes130
2021-04-08 05:49:59
1.Wyjaśnij czemu Niemcy są nazywane potęgom gospodarczą. 2.Opisz rolnictwo w Słowacji. 3.Wypisz warunki rozwoju dla rolnictwa i gospodarki w Ukrainie Pliss na dzisiaj potrzebne!!!!:)
Odpowiedź
klaudaW
2021-04-08 08:54:05

1. Niemcy są potęgom ponieważ mają wysoko rozwiniętą gospodarkę zmechanizowane i duże farmy niema dziadowania np z 50 hektarami tam pola są ogromne  2. rolnictwo w Słowacji dziadowanie i nic więcej ponieważ jest bieda i jeszcze raz bieda na słowacji jest 100 farmerów z małymi poletkami i to jest błąd 3 Ukraina ma bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa poniewarz mają bardzo dobre gleby czyli czarnoziemie są najrzyżniejszymi glebami do uprawy zbuż

Dodaj swoją odpowiedź