Polski
cool12
2021-04-08 08:06:39
wyjaśnij w dwóch zdaniach jak rozumiesz wypowiadane przestrogii ; a) "kto nie dotknoł gorczycy ni razu ten nie dozna słodyczy w niebie" b) "kto nie był ni razu człowiekiem ten człowiekiem nir może być " c) "kto nie dotknął ziemii ni razu ten nigdy nie może być w niebie " PILNE !!!
Odpowiedź
agniess11311
2021-04-08 09:55:56

a) Oznacza to, iż nie będziemy w stanie nigdy docenić dobra, przyjemności, które na nas spadają, nie poczuwszy nigdy cierpienia, bólu, różnicy między tym co dobre a co bolesne. b) Ludzie, którzy swoim zachowaniem nie przejawiają podstawowych ludzkich uczuć czy zachowań nie powinni nazywać siebie ludźmi c) Ten, który nigdy nie poznał prawdziwego życia na ziemi, jego uroków jak i trudności, który był ponad innych "zwykłych" ludzi, nie spotka nieba

Dodaj swoją odpowiedź