Matematyka
Gonia7721
2021-04-08 10:16:29
zapisz w postaci sumy algebraicznej pole: a) prostokąta o bokach x+5 i x-2 b) trójkąta o podstawie x+3 i wysokości x-3 c) trapezu o podstawach x, x+2 i wysokości x+1
Odpowiedź
Rah
2021-04-08 13:50:50

a) Pole prostokąta to a*b. Wg danych zadania x+5 oraz x-2. Zapisujemy pole jako iloczyn (x+5)(x-2), a następnie przemnażamy wszystko przez wszystko co da nam odpowiedź: x^2+3x-10. b) Pole trójkąta [latex]P= frac{ah}{2} [/latex], czyli tutaj [latex]P= frac{(x+3)(x-3)}{2} = frac{x^2-9}{2} = frac{x^2}{2} -4,5[/latex] c) Pole trapezu [latex]Ptr= frac{(a+b)*h}{2} = frac{2x+2)(x+1)}{2} = frac{2x^2+4x+2}{2} = [latex]x^2+2x+1[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź