Chemia
paatt
2021-04-08 10:30:09
Pomocy daje naj !!!!! Zadanie 1 Napisz równania reakcji kwasu mrówkowego z: -magnezem -tlenkiem miedzi (II) -wodorotlenkiem baru - i węglem potasu Reakcje zapisz cząsteczkowo, jonowi i jonowo w sposób skrócony Zadanie2 Ustal wzór nasyconego kwasu jednokarboksylowego , jeżeli w reakcji 3g kwasu z sodem wydzieliło się 0,56 dm sześciennych wodoru(odmierzonego w warunkach normalnych)
Odpowiedź
bosiaczek
2021-04-08 16:15:38

1. Mg + 2 HCOOH ---> (HCOO)2Mg + H2 [latex] Mg + 2 H ^{+} + 2 HCOO^- --> 2 HCOO^- + Mg^{2+} + H _{2}[/latex] [latex] Mg + 2 H ^{+} --> Mg^{2+} + H_2[/latex] CuO + 2 HCOOH ---> (HCOO)2Cu + H2O [latex]CuO + 2 H ^+ + 2 HCOO^{-} --> 2 HCOO^{-} + Cu^{2+} + H_2O[/latex] [latex]CuO + 2 H ^{+} --> Cu^{2+} + H_2O[/latex] Ba(OH)2 + 2 HCOOH ---> (HCOO)2Ba + H2O [latex]Ba^{2+} + 2 OH^- + 2 H ^{+} + 2 HCOO^{-} --> 2 HCOO^{-} + Ba^{2+} + H_2O[/latex] [latex]2 OH^- + 2 H ^{+} -->2 H_2O[/latex] K2CO3 + HCOOH ---> HCOOK + H2O + CO2 [latex] 2 K^{+} + CO_3^{2-} + 2 H ^{+} + 2 HCOO^{-} --> 2 HCOO^{-} + K^{+} +  H_2O + CO_2[/latex] [latex]2 H^+ + CO_3^{2-} --> H_2O + CO_2[/latex] 2.  2 RCOOH +2 Na --> 2 RCOONa + H2     3g                                            0,56 dm3 3g kwasu ----------- 0,56 dm3 H2 x g          ----------- 22,4 dm3 H2 x=120 120/2=60 - masa 1 cząsteczki kwasu 60-(12+32+1)= 15 g - masa R R = CH3 wzór kwasu CH3COOH

Dodaj swoją odpowiedź