Chemia
klaudusia023
2021-04-08 10:36:59
Naturalny gal tworzą dwa izotopy 69Ga i 71Ga. Oblicz ich zawartość % wiedząc, że masa atom galu wynosi 69,72u
Odpowiedź
darixn
2021-04-08 15:42:13

Z wzoru na średnią masę atomową: 69,72 = x*69 + (100-x)*71/100 6972 = 69x + 7100 - 71x -128 = - 2x x = 64 Mamy 64% galu 69 oraz 36% galu 71

ata12
2021-04-08 15:43:28

A1 = 69 A2 = 71 X1 = x% X2 = (100-x)% m at. = 69,72u   Do obliczeń wykorzystuję wzór na średnią masę atomową m at. = A1*X1% + A2*X2%/100% 69,72 = 69*x% + 71*(100-x)%/100% 6972 = 69*x + 7100 - 71*x 2x = 128 x = 64 ⁶⁹Ga = 64% ⁷¹Ga = 36%

Dodaj swoją odpowiedź