Matematyka
monic122
2021-04-08 11:31:39
Miary kątów trójkąta są równe: . 2L,2L+20stopni , 2L+40 stopni   Wyznacz miarę najmniejszego  z kątów tego trójkąta.    L to jest alfa
Odpowiedź
mika109
2021-04-08 16:29:34

czyli tak: w sumie mamy 6L+60 stopni, a suma kątów trójkąta wynosi 180 stopni więc: (180-60)/6*2=120/6*2=20*2=40 czyli: alfa=40stopni

kwiateki
2021-04-08 16:30:49

Wiemy, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. mając dane miary trójkątów wystarczy je zsumowac oraz przyrównać do 180. Otrzymamy więc: [latex]2alpha+(2alpha+20)+(2alpha+40)=180\ 6alpha+60=180\ 6alpha=180-60\ 6alpha=120\ alpha=20\[/latex] Obliczyliśmy teraz "alfę". Teraz wystarczy wykonać działania: [latex]alpha=20\ 2cdotalpha=2cdot20=40 - miara kata pierwszego\ 2cdotalpha+20=2cdot20+20=60 - miara kata drugiego\ 2cdotalpha+40=2cdot20+40=40+40=80 - miara kata trzeciego\ \ Sprawdzenie czy suma obliczonych katow wynosi 180^0:\ 40+60+80=180[/latex] Odpowiedź: Miary kątów mają odpowiednio: 40, 60 i 80 stopni.

Dodaj swoją odpowiedź