Chemia
zasadosia
2021-04-08 11:38:29
 2 mole kwasu ortofosforowego H3PO4 zawierają:  …………… atomów wodoru  …………… atomów fosforu  …………… atomów tlenu        Trzeba użyć liczby Avogadra.
Odpowiedź
smazonka
2021-04-08 16:06:07

1mol to 6,02*10^23atomów/cząsteczek 2H3PO4 zawierają: 6moli wodoru, czyli 36,12*10^23 atomów wodoru 2mole fosforu, czyli 12,04*10^23atomów fosforu 8moli tlenu, czyli 48,16*10^23atomów tlenu

Dodaj swoją odpowiedź