Matematyka
NieLubięMatmy
2021-04-08 12:19:29
Kto mi to rozwiąże i wytłumaczy ma naj . 8-5x>x -6(2x-1)>-4(2x-1
Odpowiedź
PanDzwoneczek
2021-04-08 18:22:02

8 - 5x > x        najpierw przenosimy wiadome na jedną stronę, niewiadome na drugą (przy przenoszeniu zmienia się znak) 8 > x + 5x      teraz dodajemy do siebie niewiadome 8 > 6x    / : 6      całość dzielimy przez 6 aby został nam sam x 8/6 > x           wyłączamy całości 1 1/3 >x -6(2x-1) > -4(2x - 1)       najpierw mnożymy nawiasy przez to co jest przed nimi (gdy mnożymy dwie liczby ujemne to wychodzi liczba dodatnia) -12x + 6 > -8x + 4       teraz przenosimy wiadome na jedną stronę, niewiadome na drugą -12x + 8x > 4 - 6 -4x > - 2     / : (-4)     całość dzielimy przez -4 (gdy dzielimy przez liczbę ujemną znak równania odwraca się w drugą stronę) x < 1/2

Dodaj swoją odpowiedź