Matematyka
barto45
2021-04-08 12:33:09
Szkółka leśna zajmuję powierzchnię 20ha. Obszar 4ha obsadzono klonami , 6 ha zajęły brzozy , a pozostałą część drzewa iglaste . Wyraż w procentach części szkółki i przedstaw je na prostokątnym diagramie . Zadanie rozwiązałam ale poproszę o zrobieniu prostokątnego diagramu z zawartymi informacjami.   Klony: 4/20  * 100% = 20% Brzozy: 6/20 * 100% = 30% Drzewa iglaste : 100%- 20% - 30% = 50%
Odpowiedź
kateczka5
2021-04-08 15:58:30

Mam nadzieję, że pomogłam.

Dodaj swoją odpowiedź