Chemia
liska1997
2021-04-08 13:07:19
zaproponuj doświadczenie pozwalające wykazać amfoteryczny charakter Cu(OH)2.Zapisz odpowiednie rwnania reakcji
Odpowiedź
zamalujmitecze
2021-04-08 15:49:38

Do jednej probówki dodajemy HCl z oranżem a do drugiej NaOH z fenoloftaleiną. W obu przypadkach nastąpi zmiana zabarwienia 2NaOH + Cu(OH)2 --> Na2[Cu(OH)4] Cu(OH)2 + 2HCl --> CuCl2 + 2H2O

Dodaj swoją odpowiedź