Polski
Leoś
2021-04-08 15:17:09
Kto mi wyjaśni zjawiska fonetyczne ?! PROSZĘ ! Nic kompletnie nic nie umiem... DAJE NAAJ
Odpowiedź
dsjokc
2021-04-08 15:28:01

Zjawiska fonetyczneupodobnienia pod względem dźwięczności wewnątrzwyrazoweubezdźwięcznienia (utrata dźwięczności)wstecznepostępoweudźwięcznienia (nadanie dźwięczności)wsteczneodnosowienie (utrata nosowości)uproszczenie grupy spółgłoskowejutrata dźwięczności na końcu wyrazuto zjawisko nie dotyczy spółgłosek m, n, ń, r, l, łupodobnienia pod względem dźwięczności międzywyrazowe

Dodaj swoją odpowiedź