Język angielski
scyzorek
2021-04-08 17:26:59
zad 3 Uzupełnij tekst,używając will i czasowników z ramki : be , like , need , see , win , lose 2. It ________hot to day 3.We_______our sunglasses today 4.I_______a film star at this hospital this afternoon 5.West Ham_______the game.They are very good. 6.Liverpool_________the game. 7.Young people_________the free CD  pomoże ktoś ?
Odpowiedź
daiwd
2021-04-08 20:24:11

1 will 2 need 3 see 4 win 5 lose 6 like licze na naj

Dodaj swoją odpowiedź