Matematyka
driwe
2021-04-08 17:54:19
1. Oblicz długości esów-floresów (przyjmij, że bok kartki ma długość 1) Pliss jak najszybciej Dam naj!!!  za dokładność ;)
Odpowiedź
aro141
2021-04-08 19:26:02

pierwszy z lewej : 3 półokręgi o promieniu  1 kratki [latex]L= 3 cdot frac 12cdot 2 pi r= 3pi r \\ r=1[jd]\\ L=3pi[jd][/latex] drugi od lewej : 2 wycinki (75%)  okręgu o r=2   [latex]L= 2 cdot frac 34 cdot 2pi r= 3pi r \\ r=2[jd]\\ L=6pi[jd][/latex] trzeci od lewej : 2  wycinki : półokrąg o r = 1 + 0,75 okręgu o r=2 [latex]L= frac 34 cdot 2pi r_1+ frac 12 2pi r_2=frac 32 pi r_1+ pi r_2 \\ r_1=2[jd] r_2=1[jd]\\ L=frac 32 pi cdot 2+ pi cdot 1=3 pi +pi= 4 pi[/latex] czwarty od lewej : cztery ćwierć okręgi o promieniu 2: [latex]L= 4 cdot frac 14 2pi r= 2pi r \\ r= 2[jd]\\ L=2 pi cdot 2 = 4 pi [jd][/latex] ostatni - całkiem po prawej - to cztery ćwierć okręgi  o promieniu  1  i 4 ćwierć okręgi o promieniu  2 [latex]L= 4 cdot frac 14 2pi r_1 + 4 cdot frac 14 2pi r_2= 2pi ( r_1+r_2)\\ r_1=1 \\r_2 = 2 \\ L= 2pi (1+2) = 6pi[jd][/latex]

Dodaj swoją odpowiedź