Historia
Immortaxlife
2021-04-08 19:16:19
Na czym polega trój podział władzy przez Monteskiusza?? Prosze o odpowiedz :D
Odpowiedź
93klaudia18
2021-04-08 21:04:46

Władza dzieli się na trzy filary: -władzę ustawodawczą (np. sejm, senat) -władzę wykonawczą (np. prezydent) -władzę sądowniczą (niezawisłe sądy i trybunały)

Dodaj swoją odpowiedź