Chemia
milkry
2021-04-08 20:45:09
Metody otrzymywania soli. zad.1-Metal+niemetal-> sól kwasu beztlenowego a)Mg+S-> b) Ca+Cl-> zad.2-metal+kwas->sól+wodór a)Zn+HCI-> b)Ca+H2SO4 zad.3-Tlenek metalu+kwas->sól+woda a)CuO+HCI b)K2O+HNO3 zad.4-wodorotlenek+kwas->sól+woda a)Ba(OH)2+HCI-> b)KOH+H2CO3-> zad.5-Wodorotlenek+tlenek niemetalu-> sól+woda a)KOH-SO2-> b)Mg(OH)2+CO2 zad.6-Tlenek metalu+tlenek niemetalu->sól kwasu tlenowego a)Fe2O3+SO3-> b)MgO+SO2->
Odpowiedź
szynkielowianka262
2021-04-08 21:07:45

Mg + S --> MgS Ca + Cl2 --> CaCl2 Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2 Ca + H2SO4 --> CaSO4 + H2 CuO + 2HCl --> CuCl2 + H2O K2O + 2HNO3 --> 2KNO3 + H2O Ba(OH)2 + 2HCl --> BaCl2 + 2H2O 2KOH + H2CO3 --> K2CO3 + 2H2O 2KOH + SO2 --> K2SO3 + H2O Mg(OH)2 + CO2 --> MgCO3 + H2O Fe2O3 + 3SO3 --> Fe2(SO4)3 MgO + SO2 --> MgSO3

Dodaj swoją odpowiedź