Polski
JON22
2017-06-22 11:32:39
[SIÓDMA KLASA] Wypowiedz podane wyrazy i określ cechy wskazanych głosek. Dopasuj wyrazy z właściwymi głoskami do definicji i zapisz je w zeszycie. choreografia, scenografia, inscenizacja.
Odpowiedź
nikol1237
2017-06-22 11:55:21

choreografia, 2. głoska to samogłoska, układ tańca lub ruchów tanecznych w widowisku scenicznym scenografia, 4. głoska jest nosowa, oprawa plastyczna, wykorzystywana w teatrze lub filmie, czyli dekoracje lub rekwizyty inscenizacja 6. głoska jest miękka, wystawienie utworu muzycznego lub literackiego na scenie

Dodaj swoją odpowiedź