Matematyka
wzorowyuczeń10
2021-05-04 10:02:39
1.Oblicz: a) 30% z liczby 6,1 b) jakim procentem liczby 15 jest liczba 10 2. Usuń niewymierność z mianownika: a) [latex] frac{3}{ sqrt{3} } [/latex]  = b) [latex] frac{3}{3 sqrt{2} } [/latex] = c) [latex] frac{2 + sqrt{3} }{3- sqrt{2} } [/latex] = 3. Oblicz: a) [latex] 2^{-2} * 8^{2} * (frac{1}{4}) ^{3} [/latex] = b) [latex] frac{3^{-1} * frac{1}{9} }{ (frac{1}{27}) ^{-1}*9 }[/latex] = c) [latex] sqrt{2+ sqrt{2} } * sqrt{2* sqrt{12} } [/latex]  = 4. Oblicz przybliżenie z nadmiarem liczby: 3,97 Podaj błąd względny i bezwzględny tego przybliżenia  5. Zapisz w postaci notacji wykładniczej liczbę: a) 234.500.000 = b) 0,00324 =
Odpowiedź
kate19
2021-05-04 16:18:19

1. a) Aby obliczyć % z liczmy musimy ten % pomnożyć przez liczbę czyli: 30%=[latex] frac{3}{10} [/latex] 6,1=6[latex] frac{1}{10} [/latex]=[latex] frac{61}{10} [/latex] frac{61}{10} [/latex]+frac{3}{10} [/latex]=[latex] frac{183}{100} [/latex]=1,83 b) Aby obliczyć jakim % pierwszej liczby jest druga liczma należy drugą liczę podzielić przez pierwszą i pomnożyć przez sto: [latex] frac{10}{15} [/latex]*100=66.6(6) 2. a) [latex] frac{3}{ sqrt{3} } [/latex]*[latex] frac{ sqrt{3} }{ sqrt{3} } [/latex]=[latex] frac{3 sqrt{3} }{3} [/latex]=[latex] sqrt{3} [/latex] 

Dodaj swoją odpowiedź