Chemia
beska1
2021-05-04 11:45:09
1.Zapisz reakcje dysocjacji kwasu mrówkowego i octowego. 2.w 250g alkoholu etylowego rozpuszczono 15g estru.Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. 3.Podaj przykład alkoholu pierwszo-,drugo- i trzeciorzedowego(wzór półstrukturalny i nazwę )
Odpowiedź
jagoda9041
2021-05-04 16:41:26

1) HCOOH <--H2O--> HCOO(-) + H(+) CH3COOH <--H2O--> CH3COO(-) + H(+) 2) ms=15g ma=250g mr=ms+ma=265g Cp=ms*100%/mr Cp=15*100/265 Cp = 5,66% 3) CH3-CH2-CH2-OH ... propan-1-ol ... alk. I-rzędowy CH3-CH(OH)-CH3 ... propan-2-ol ... alk. II-rzędowy CH3-C(CH3)(OH)-CH3 ... 2-metylopropan-2-ol ... alk. III-rzędowy

Dodaj swoją odpowiedź