Matematyka
THC99
2021-05-04 18:00:59
zapisz: a)liczbę 5 razy mniejszą od a+2 b)liczbę o s mniejszą od 2z do potęgi 3 c)liczbę o 3 większą od połowy liczby x d)liczbę o 7 większą od różnicy liczb a i b e)liczbę 100 razy większą od sumy liczb k,l,m Pomocy,odpiszcie szybko.
Odpowiedź
AnuŚka10
2021-05-04 23:03:53

a. a+2/5 b. 2z^2-s c. 1/2x+3 d.(a-b)+7 e. 100(k+l+m) :-)

Dodaj swoją odpowiedź