Matematyka
Loliwa
2021-05-04 21:12:19
wpisz odpowiednie liczby: 1 t= ...dag ....g .....mg          1 dag = ...t .....kg .....g ....mg 1 kg=... t ...dag  ....g ....mg         1 g= ...t   ....kg  ....dag ....mg
Odpowiedź
kinusua
2021-05-04 22:49:04

1 t = 100000 dag = 1000000 g = 1000000000 mg 1 kg = 0,001 t = 100 dag = 1000 g = 1000000 mg 1 dag = 0,00001 t = 0,01 kg = 10 g = 10000 mg 1 g = 0,000001 t = 0,001 kg = 0,1 dag = 1000 mg

Dodaj swoją odpowiedź