Matematyka
Konto usunięte
2021-05-04 23:15:19
1. Wykonaj działania i zredukuj wyrazy podobne: 3(2a-4b+9)-5(7-4a+b) 2. Rozwiąż równanie x-5+3x = 1 tam ma być kreska ułamkowa.                                      5                                                                                                     3.Oblicz pole trójkąta prostokątnego, którego przeciwprostokątna ma długość 15cm, a iloraz długości jednej z przyprostokątnych i przeciwprostokątnej jest równy cztery piąte.
Odpowiedź
Sylwia1702
2021-05-05 01:07:58

1).3(2a-4b+9)-5(7-4a+b)= 6a-12b+27-35+20a-5b= 26a-17b-8 2)x-5+3x=1/*5       5 x-5+3x=5 4x=10 x=10/2=2,5 3.c=15cm a=? b=? a/15=4/5 a=4/5*15 a=12 a²+b²=c² 12²+b²=15² b²=225-144 b²=81 b=9 P=1/2 ab P=1/2*12*9=54 cm²

Dodaj swoją odpowiedź