Biologia
Mateusz200
2021-05-04 23:49:29
Zadanie domowe do rozwiązanie do dzisiaj brzmi: Wyszukaj informacje jak nazywał się lekarz który wykrył witaminę-ny.
Odpowiedź
kamila297
2021-05-05 00:03:45

Kazimierz Funk odkrył witaminę, był to biochemik, polskiego pochodzenia. Stworzył również dział zwany nauką o wiatminie. Określenie "witamina" pochodzi z dwóch wyrazów: łacińskiego "vita" - życie "amina" - typ związków chemicznych zawierających azot.

Dodaj swoją odpowiedź