Matematyka
Ostra1997
2021-05-05 00:03:09
1 zaokrągleniem liczby 3/7 w postaci dziesietnej jest ; A 0,572 b0,5 c 0,5715  d 0,57 10 W 2009r rekord swaiata kobiet w pływani stylem dowolnym na dys 100m był rowny 52s w telewizji podano ze rekordzistka płyneła ze srednia predkoscia rowna 1,9m/s bład wzgledny tego przyblizenia był A mniejszy niz 0,02m/s  c wiekszy niz  0,02m/sB rowny 0,002m/s        D mniejszy niz 0,01m/s 2 w obliczeniach przyjeto 0,045~~0,05 wskaz ktore zdanie jest prawdziwe;a okreslone przyblizenie jest przyblizeniem z niedomiaremb przyblizenie okreslono zgodnie z reguła zaokrąglaniac bład bezwgledny tego przyblizenia jest rowny 0,1d bład wzgledny tego przyblizenia jest rowny 0,1 3 Wyznacz liczbę o 1.6‰ mniejszą od 500.  4 oblicz sume szescianu liczby  i kwadratu liczby /5 5 zapisz za pomoca notacji wykładniczej odległosc słonca od podanych obiektów  mars 227 neptun 4500 pluton 6000 6 a)[latex]7 ^{5}*3-7^{5}*2 kreska ułamkowa 7^{5}  b)11 ^{2} + 11 ^{3} +11 ^{4} kreska ulamkowa i 11^{2} 
Odpowiedź
Shazme
2021-05-05 01:10:16

Zad.1 Oblicz sumę sześcianu liczby potęga ─3√3 i kwadratu liczby √5/5.                           Zad.2 Oblicz: a)     412 do potęgi 0,    (─1,6)do potęgi 1,     5 do potęgi 3,     ─4 do potęgi 2 b)    (─3 )do potęgi 3,    2 do potęgi ─1,     ─1 do potęgi ─3,      (─2) do potęgi ─3               Zad.3 a)     (1/2) do potęgi ─1 i 2 do potęgi ─2             b) 60 i (5/6)do potęgi 0 c)     (3/4)do potęgi ─3 i (1 1/3)do potęgi 3     d) (1/7)  do potęgi─2 i 7do potęgi ─2                               Zad.4 Uporządkuj podane liczby w kolejności od największej do najmniejszej. (0,1) do potęgi ─1,  (0,2)do potęgi 2,  (1,2)do potęgi ─2,  (0,01)do potęgi 1,  (0,001)do potęgi ─1           Zad.5

Dodaj swoją odpowiedź