Polski
wertx123
2017-06-22 12:06:49
[SIÓDMA KLASA] "Różne oblicza miłości". Przygotuj wystąpienie, w którym wykorzystasz wybrane fragmenty literatury lub wypowiedzi bohaterów filmowych.
Odpowiedź
angela5098
2017-06-22 12:15:46

Oto przykłady, które posłużą Ci do przygotowania wystąpienia: Miłość – niejedno ma imię. Można ją wielorako intepretować. Historia i literatura, film i sztuka – wszystko pokazuje nam, że to stwierdzenie jest słuszne…. - miłość macierzyńska: mit o Demeter i Korze, miłość Wdowy do córek w „Balladynie” Słowackiego; - miłość do chorych i cierpiących: miłość Luelle z „Córki Czarownic” D. Terakowskiej; - miłość namiętna: Romeo i Julia, Tristan i Izolda; - miłość nieszczęśliwa: Werter i Lotta z „Cierpień młodego Wertera” Goethego, miłość Filona do martwej Aliny w „Balladynie”; - miłość szczera, prawdziwa: miłość Małego Księcia do róży (po wędrówce chłopca, który dojrzał do uczucia); - miłość do pieniędzy: Ebenezer Scrooge, Balladyna, Skąpiec w dramacie Moliera; - miłość jako dzieło przypadku – wiersz Szymborskiej „Miłość od pierwszego wejrzenia”.

Dodaj swoją odpowiedź