Polski
kralowa
2017-06-22 12:13:39
[SIÓDMA KLASA] Wyjaśnij, jakie reguły w pisowni ą, ę zastosowano w poniższych wyrazach: dziewczynę odpoczęli zastaną sytuacją
Odpowiedź
Krzysiek126
2017-06-22 15:51:22

dziewczynę – w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego piszemy „ę”   odpoczęli – w czasownikach w czasie przeszłym przed literą ł lub l, gdy słyszymy e, piszemy „ę”   zastaną – w czasownikach 3 osoby liczby mnogiej w formie proste czasu przyszłego piszemy „ą”   sytuacją – w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego piszemy „ą”

triko2
2017-06-22 15:52:37

dziewczynę- dziewczyna, B l.poj. odpoczęli- czasownik odpocząć, 3o. l.mn., r. mo.,cz. przeszły zastaną- czasownik zastać, 3o.,l.mn.,  cz. teraźniejszy sytuacją- sytuacja, N, l.poj.

Dodaj swoją odpowiedź