Chemia
rafal971
2021-06-10 21:25:29
Bardzo proszę o pomoc. 1. Pierwiastki X i Y tworzą związek typu X3Y4 o masie cząsteczkowej 296 u zawierający 56,8% pierwiastka X. Ustal wzór chemiczny związku X3Y4. 2. Do 500 g nasyconego w temperaturze 20 stopni C roztwotu KNO3 dosypano 200 g tej soli i ogrzano do temperatury 40 stopni C. Oblicz jaki procent dosypanej soli uległ rozpuszczeniu? Podczas wykonywania obliczeń wyniki zaokrąglaj do pierwszego miejsca po przecinku.
Odpowiedź
Laurunia98
2021-06-10 23:03:52

3*mX = 56,8% * 296u= 168u mX = 168u/3= 56u - żelazo 4*mY = 296u-168u=128u mY= 128u/4= 32u - siarka zapisujemy wzór: Fe3S4 2. R KNO3 w 20 st. C = 35g/100g R KNO3 w 40 st. C = 65g/100g liczymy masę wody: 135g nasyconego roztworu w 20 st. C - 100g wody 500g ------------------------------------------------- x g x= 100*500/135=370,4g wody ms rozpuszczonej = 500g - 370,4 = 129,6g - tyle mamy już rozpuszczone w roztworze 65g max KNO3 w 40 st. C - 100g wody xg ------------------------------------ 370,4g x= 370,4*65/100= 240,8g - tyle max może być rozpuszczone KNO3 w  ilości wody z zadania po podniesienu temp. do 40 st. C 240,8g-129,6g=111,2g -tyle uległo rozpuszczeniu z 200g dosypanej soli; liczymy jaki to %: 111,2g*100%/200g=55,6%

Dodaj swoją odpowiedź