Matematyka
kiop
2021-06-10 22:33:49
Oblicz objętość graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trójkąt równoboczny opisany na okręgu o promieniu 10 cm, a wysokość graniastosłupa jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. DAM NAAJ ZA ROZWIĄZANIE ;)) BARDZO PROSZĘ PROSZĘ PROSZĘ :)
Odpowiedź
Koniczynkowa
2021-06-11 00:14:44

[latex]r=10cm\\a-bok trojkata rownobocznego\\r=frac{asqrt3}{6}\\frac{asqrt3}{6}=10 /cdot6sqrt3\\3a=60sqrt3 /:3\\a=20sqrt3 (cm)\\H=2a; H=2cdot20sqrt3=40sqrt3 (cm)[/latex] [latex]V=P_pcdot H\\P_p=frac{a^2sqrt3}{4}\\P_p=frac{(20sqrt3)^2sqrt3}{4}=frac{400cdot3sqrt3}{4}=300sqrt3 (cm^2)\\V=300sqrt3cdot40sqrt3=12000cdot3=36000 (cm^3)[/latex] ©DRK

Dodaj swoją odpowiedź