Biologia
lols2
2021-06-10 23:01:09
Różnice między widłakami a skrzypami (elementy charakterystyczne) DAM NAJ !!!!!!
Odpowiedź
słodziak10
2021-06-11 03:21:38

Skrzypy to niewielkie rośliny o specyficznej budowie. Ich łodygi są przesycone krzemionką. Podczas zgniatania wydają charakterystyczny dźwięk, od którego wzięły nazwę. Liście skrzypów są łuskowate, osadzone w okółkach rozmieszczonych na łodydze w regularnych odstępach. Okółkowo wyrastają też odgałęzienia boczne. Najdłuższe z nich są położone nisko, a krótki na szczycie pędu. Taka budowa sprawia że cała roślina przypomina choinkę. Widłaki to niewielkie rosliny o płożących się łodygach, pokrytych spiralnie ułozonymi, łuskowatymi listkami. Łodygi tych roślin rozgałęziają się widlasto, stąd nazwa tej grupy. Pędy widłaków są zielone prze cały rok. Ich cykl rozwojowy jest bardzo długi. Proces kiełkowania zarodnikow trwa 6-7 lat i odbywa się tylko w obecności określonych gatunków grzybów, z którymi organizmy te zyją w symbiozie. Dawniej cęsto używano widłaków w medycynie więc badzo duzo ich zrywano. Doprowaniło to do niemal całkowitego ich wyginięcia. Obecnie wszystkie wystepujące w Polsce gatunki widłaków są objęte ścisłą ochroną prawną.

srka
2021-06-11 03:22:53

WIDŁAKI - ich zarodniki kiełkują bardzo wolno. Sporofit jest zieloną, samożywną, pokrytą drobnymi, liśćmi, osiągającą kilkadziesiąt centymetrów długości. Sporofile podobne są do liści płonnych
- różnozarodnikowe - sporofit jej jest ulistniona roślina z kłosami zarodnionośnymi na szczycie łodygi. W dolnej części kłosa znajdują się makrosporangia zawierające po cztery makrospory. Górna część zawiera mikrosporangia z licznymi mikrosporami. Plemniki z kroplami deszczu lub rosy dostają się do dolnej części kłosa. Po zapłodnieniu komórki jajowej przedrośla żeńskie wypadają z kłosa na ziemię.


SKRZYPY - ich budowa jest członowana. W węzłach, oddzielonych długimi międzywęźlami, wyrastają okółki łuskowatych liści zrośniętych w pochewkę. Z węzłów wyrastają odgałęzienia boczne. Sporofile zebrane są na szczycie łodygi w kłos podobny do szyszki. Organem asymilującym jest łodyga. Zarodniki opatrzone są dwiema krzyżującymi się wstęgami powstałymi z zewnętrznej części ściany komórkowej. Za pomocą tych wstęg zarodniki sczepiają się.

Dodaj swoją odpowiedź