Matematyka
fddales
2021-06-10 23:35:19
Sprawdź czy punkty A= ([latex] sqrt{2} [/latex], 4) i B= (-[latex] frac{1}{2} [/latex], 1) należą do wykresu wielomianu w(x)= [latex] frac{ x^{3} }{2} [/latex] + 2[latex] x^{2} [/latex] - x.
Odpowiedź
martvs95
2021-06-11 00:41:13

4=(2v2)/2 + 2*2 - v2 4=v2 +4-v2 4=4 należy 1=(-1/2)^3/2 +2*(-1/2)^2-(-1/2) 1=-1/8*1/2 + 1/2+ 1/2 1=-1/16 + 1 1=15/16 nie należy

Dodaj swoją odpowiedź