Matematyka
Wikcia98
2021-06-11 12:27:29
Zredukuj wyrazy podobne proszę aby oprócz odpowiedzi byly również obliczenia pilne na jutro. a)2a-5b+(7-3a-2b) b)4-14x-(2x3-5x+3) c)-(6st+2s)+4st+2s d)(3m+8m-9)r(15-5m-n) e)(-4a3 ²+7a ² -1)-(2a ² +3a-1)-(2a ² +3a-1) f)(-xy+5y-x-(-xy+2x-y)
Odpowiedź
krakak21
2021-06-11 18:22:38

a)2a-5b+(7-3a-2b) = 2a-5b+7-3a-2b = - a - 7b + 7 b)4-14x-(2x3-5x+3) = 4-14x-2x^3+5x-3 = - 2x^3 - 9x + 1 c)-(6st+2s)+4st+2s = - 6st - 2s + 4st + 2s = - 2st d)(3m+8m-9) * (15-5m-n) = 45m - 15m^ - 3mn + 120m - 40m^ - 8mn - 135 + 45m + 9n = -55m^ + 210m + 9n - 11mn e)(-4a3 ²+7a ² -1)-(2a ² +3a-1)-(2a ² +3a-1) = ??? f)(-xy+5y-x-(-xy+2x-y) = -xy + 5y - x + xy - 2x + y = - 3x + 6y ^ - do kwadratu

Dodaj swoją odpowiedź