Matematyka
Ann324
2021-06-11 16:47:09
wyznacz wartość największa i najmniejszą funkcji f w podanym przedziale, podaj argumenty, dla których te wartości są przyjmowane: d) f(x)= -x[latex] x^{2} + 4x-9[/latex]               <-1,3) proszę o dkoładne obliczenia :P
Odpowiedź
jansmo
2021-06-11 18:30:07

[latex]\x_w=p=-frac{b}{2a} \. \p=frac{-4}{-2}=2 \. \max=f(2)=-2^2+4*2-9=-13+8=-5 \. \min=f(-1)=-1-4-9=-14[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź