Chemia
Tenis18
2017-06-22 13:08:19
Określ wzór rzeczywisty węglowodoru nasyconego , który w warunkach normalnych jest gazem o gęstości 2,59g/dm3 zawierającym 82,8%( procent masowy) węgla.
Odpowiedź
kopiko77
2017-06-22 18:34:29

Witaj Wykorzystamy objętość molową gazów, która wynosi 22,4 dm³. Masa węglowodoru to 2,59 g*dm⁻³ * 22,4 dm³ = 58g Ilość atomów węgla -> 58g * 0,828 = 48g     48g dzielimy przez 12g - tyle waży 1 atom 48g:12g = 4 - atomy węgla ilość atomów wodoru -> 58g - 48g = 10g   10g:1g = 10 atomów wodoru Zatem: C₄H₁₀ Proszę:)

Dodaj swoją odpowiedź