Polski
Basicaa
2017-06-22 14:43:59
[SIÓDMA KLASA] Scharakteryzuj sposób sprawowania władzy przez czterech królów wspomnianych w utworze. Zwróć uwagę na to, w jakich okolicznościach zasiedli na tronie, jak traktowali swoje rządy i do czego je wykorzystywali.
Odpowiedź
paula2701
2017-06-22 20:36:53

Tych czterech królów to: Lech Popiel III (Pustelnik) Popiel IV Balladyna   Za panowania Lecha, który był mitycznym założycielem polskiego państwa kraj był przepełniony dobrobytem. Władca otrzymał złotą koronę od Scyty, mędrca ze Wschodu, który wracał z Betlejem. Lech był władcą sprawiedliwym, mężnym, odważnym, dobrym. Pustelnik, Popiel III był jednym z następców Lecha – naturalnie przejął koronę, rządził państwem sprawiedliwie. Miał troje dzieci, które bardzo kochał. Z tronu strącił go własny brat, który uzurpował sobie prawo do korony – Popiel III uciekł ze złotą koroną Lecha i ukrył się w lesie. Rządy jego brata były okrutne: znęcał się nad poddanymi, żołnierzami, „kraj płynął krwią”, o czym dowiadujemy się z wypowiedzi Kirkora: Ty wiesz, jak nasza ziemia wszeteczeństwem Króla skalana. Wiesz, jak Popiel krwawy Pastwi się coraz nowym okrucieństwem… Zaczerwienione krwią widziałem stawy: Król żywi karpie ciałem niewolników. Nieraz wybiera dziesiątego z szyków I tnąc w kawały, ulubionym rybom Na żer wyrzuca; resztę ciał wymiata Na dworskie pola i czerwonym skibom Ziarno powierza. Sąsiad ziemię kata Na pośmiewisko zwie Rusią Czerwoną. Dotąd żyjącym pod Lecha koroną Bóg dawał żniwo szczęścia niezasiane, Lud żył szczęśliwy; dzisiaj niesłychane Pomory, głody sypie Boża ręka. Ziemia upałem wysuszona pęka; Wiosenne runa złocą się, nim ziarno Czoła pochyli, a wieśniacy garną Sierpami próżne tylko włosy żyta. Ta sama Polska, niegdyś tak obfita, Staje się co rok szarańczy szpichlerzem; Niegdyś tak bitna, dziś bladym rycerzem Z głodami walczy i z widmem zarazy. Ostatnim królem była Balladyna – panowała krótko, nie przyniosła krajowi upragnionego szczęścia. Balladyna zasiadła na tronie dzięki spiskom, oszustwom i licznym morderstwom – tak niesprawiedliwa osoba nie mogła być dobrym władcą.

Dodaj swoją odpowiedź