Polski
zoska784
2017-06-22 15:11:19
[SIÓDMA KLASA] Wskaż środki poetyckie w wierszu oraz pokrótce omów ich funkcje.
Odpowiedź
happyania
2017-06-22 15:42:44

Środki obrazowania poetyckiego: - kontrasty – pokazanie niejednoznaczności, różnorodności, sprzeczności świata: „Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała”; - personifikacja: śmierć ma czarne oczy, miłość ma modre oczy – pokazanie, jak silne i ważne są miłość i śmierć - epitety – czarne oczy, modre oczy, wieczny smutek – lepsze obrazowanie poetyckie - metafory: pędzą wicher międzyplanetarny, Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci – zaciekawienie, nadanie głębszych sensów obrazowi poetyckiemu - polisyndeton: I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia…; te one, ten wicher – dynamizacja obrazu - nagromadzenie czasowników – dynamizowanie opisu.

Dodaj swoją odpowiedź