WOS
pati232323
2021-09-15 01:29:49
POMOCY. ZDEFINIUJ KRÓTKO CZYM ZAJMUJĄ SIĘ: Wiceprezydent Miasta -  Sekretarz Miasta -  Skarbnik Miasta -  POMOCY 
Odpowiedź
difficulty
2021-09-15 05:52:07

Wiceprezydent miasta- pełni funkcję starosty. Sekretarz miasta- pełni funkcje administracyjną. Skarbnik miasta - wydział podatków i opłat.

Dodaj swoją odpowiedź